Hojenie rán po operácii môže byť sprevádzané rôznymi vplyvmi. Zistenie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať hojenie rán je veľmi dôležité pre zvolenie správnej liečby a prevenciu pred prípadnými komplikáciami. V prípade pooperačných rán je veľmi dôležité ich správne ošetrenie. Hojenie bez komplikácie, a teda bez prejavu infekcie trvá približne 7dní. V prípade infikácie rany, ktorá je spojená so stratou tkaniva alebo s hypergranuláciou, trvá liečba dlhšie ako jeden týždeň. Ak sa rana po operácii nehojí ani po 6 až 9 týždňoch, aj napriek správnemu ošetreniu, ide o chronickú ranu, ku ktorej môže dôjsť aj v prípade pridruženia iných chorôb, ako napríklad cukrovky. Prvým krokom pri ošetrení rany je jej vyčistenie a jej ďalšia liečba.