Nervozita a stres sú veľmi úzko späté pojmy. Nervozita sa môže prehĺbiť v stres a naopak jedným z príznakov stresovej reakcie je aj nervozita. Ich úzka spojitosť má za následok podobnosť či prelínanie sa niektorých prejavov. Nervozita je stav vnútorného napätia, ktorý vzniká buď na reálnom podklade alebo niekedy aj bez príčiny. Nervozita najčastejšie vzniká pri neistej situácii, výkone či skúške, kedy je hranica medzi nervozitou a stresom veľmi tenká. V prípade, že je pociťovaná dlhodobá, intenzívna a neopodstatnená nervozita, ide o neurotickú poruchu a teda chorobný stav, kedy je potrebné vyhľadať odborníka.

 

Najpredávanejšie

 1. MAGNE B6 CONTROL STRESS
  13,40 €
 2. Vitango
  Vitango
  tbl flm 200 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x30 ks
  12,42 €
 3. Lavekan
  Lavekan
  cps mol 80 mg (blis.PVC/PVDC/Al) 1x14 ks
  6,29 €


Nervozita sa môže prejavovať už spomínaným neopodstatneným strachom, obavami, pocitom úzkosti a depresie, obcesiami, poruchami pamäte, koncentrácie či spánku, pocitom chvenia v žalúdku, únavou, nevoľnosťou, zápchou a podobne. Stres sa delí na negatívny alebo pozitívny. Pri pozitívnom strese ide o záťaž organizmu vyvolanú pozitívnym podtónom, ktorý má na organizmus zvýšené nároky, ako napríklad svadba, narodenie dieťaťa, povýšenie, kúpa domu a podobne. Naopak pri negatívnom strese je záťaž organizmu vyvolaný negatívnym podtónom. Pri oboch typoch stresu sú príznaky obdobné ako pri nervozite. Nervozitu a stres je možné potlačiť užívaním rôznych výživových doplnkov a čajov.