Vysoký krvný tlak sa nazýva aj hypertenzia a ide o najčastejšie ochorenie srdcovo-cievneho systému. Vysoký krvný tlak patrí k dôležitým rizikovým faktorom vzniku akútnych a chronických ťažkostí a v prípade chronického pretrvávania a neliečenia negatívne ovplyvňuje celý náš organizmus. O hypertenzii hovoríme v prípade, že aspoň v dvoch meraniach z troch bola nameraná hodnota krvného tlaku 140/90 mmHG a vyššie.