Krvný tlak je najviac sledovanou životnou funkciou v domácom prostredí, je dôležitý pre zachovanie cirkulácie krvi v cievach a je daný srdcovou funkciou a odporom cievnej steny. Krvný tlak sa delí na systolický a diastolický. Na hodnoty krvného tlaku má vplyv telesná hmotnosť, vek, pružnosť ciev, pohlavie, objem krvi v krvnom obehu, viskozita krvi, úraz, ochorenia, liedky a rôzne vplyvy vonkajšieho prostredia.Hodnoty krvného tlaku u dospelých v tabuľke

 

Systolický tlak Hodnoty od - do v mmHg

Diastolický tlak Hodnoty od – do v mmHg

Extrémne nízky

do 50

do 35

Veľmi nízky

50 - 70

35 - 40

Nízky

70 - 90

40 - 60

Nižší NORMÁLNY

90 - 110

60 - 75

NORMÁLNY

120

75 - 80

Hraničný

130 - 139

80 - 90

Hypertenzia I. stupňa

140 - 160

90 - 100

Hypertenzia II. stupňa

160 - 180

100 - 110

Hypertenzia III. stupňa

180 - 210

110 - 120

Hypertenzia IV. stupňa

210 a viac

120 a viac

 

Bežné hodnoty tlaku krvi podľa veku:

  • novorodenec 70 - 90 systola / 45 - 55 diastola,

  • dojča 70 - 90 systola / 50 - 60 diastola,

  • 5 ročné dieťa 80 - 110 systola / 55 - 65 diastola,

  • nad 16. rok života 100 - 120 systola / 65 - 75 diastola.