Plesne a mykózy patria medzi najrozšírenejšie plesňové ochorenia, ktoré trápia nie len dospelých, ale aj deti už od narodenia. Plesňové ochorenia sa prejavujú na koži, slizniciach a nechtoch, ktoré sa nazývaj aj povrchové, ale aj na vnútorných orgánoch, kde je vytvorené priaznivé prostredie pre ich rozmnožovanie. Na liečbu plesňových ochorení existujú rôzne antimykotiká, ale je potrebná aj pravidelná hygiena a úprava životosprávy.