Cysta je nádor naplnený tekutinou alebo krvou v prípade, že je väčší ako 2 centimetre. Najčastejšie sa cysty vyskytujú na vaječníkoch žien v reprodukčnom veku alebo počas menopauzy. Príčinou vzniku cysty môže byť zhromažďovanie tekutiny, ktorá bola vytvorená počas menštruačného cyklu alebo pri nadrozmernom produkovaní niektorých hormónov, či pre menopauzou. Vo väčšine prípadov nie sú cysty sprevádzané žiadnymi príznakmi ale dajú sa objaviť počas USG pri gynekologickom vyšetrení. Niekedy ich však môže sprevádzať bolesť, nepravidelné krvácanie mimo menštruačného cyklu, nadúvanie, bolestivosť prsníkov, bolesti krížov a pocit častejšieho močenia. Najčastejšie sa vyskytujú funkčné cysty, ktoré prirodzene zaniknú do 3 mesiacov, avšak je možné užívať lieky, ktoré tieto cysty zmenšujú alebo zmierňujú bolesť. Ak sú cysty bolestivé, prípadne prasknú, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc lekárov.